Tiến Phát Jewelry - Chuyên về sửa chữa, làm mới, gia công nữ trang theo yêu cầu. Đặc biệt hỗ trợ lấy liền tại chỗ!  Click here
Điện thoại  Hotline: 0902 852 884   

Trang sức bạc

Mẫu bông tai bạc BTB001

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu dây chuyền bạc DCB001

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu dây chuyền bạc DCB002

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu dây chuyền bạc DCB003

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu nhẫn bạc NB001

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu nhẫn bạc NB002

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu nhẫn bạc NB003

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu vòng bạc NB001

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu vòng bạc NB002

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu vòng bạc NB003

599.000đ 990.000đ

Mẫu vòng bạc NB004

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu vòng bạc NB005

1.999.000đ 2.335.000đ

Mẫu vòng bạc NB006

999.000đ 1.500.000đ